featured image

Bain & Company: Báo cáo tổng quan về ngành hàng tiêu dùng năm 2024

“Consumer Products Report 2024: Resetting the Growth Agenda” của Bain & Company chỉ ra rằng, sau khi giá cả tăng đã dẫn đến tăng trưởng doanh số toàn cầu ước tính gần 10% vào năm 2023, các công ty hàng tiêu dùng (CPGs) cần khẩn trương phục hồi ;tăng trưởng về khối lượng ở hầu hết các thị trường.

Nội dung nổi bật:

  • Báo cáo cung cấp thông tin về các xu hướng mới nhất và cách những xu hướng này ảnh hưởng đến ngành hàng tiêu dùng.
  • Báo cáo cho thấy tăng trưởng lâu dài và có lợi nhuận phải song hành cùng việc công ty có tác động tích cực đến tất cả các bên liên quan, không chỉ cổ đông mà còn cả người tiêu dùng, khách hàng, nhân viên và cả hành tinh chúng ta đang sống.
  • Thấu hiểu các công ty hàng tiêu dùng (CPGs) đang phải đối mặt với sự bất ổn định và khác biệt so với quá khứ, với ít công cụ hơn để đáp ứng với sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng. Báo cáo gợi ý các tối ưu hóa chiến lược kinh doanh và đổi mới để thích ứng với thị trường biến động.
  • Đồng thời, người đọc có thể học hỏi từ các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm dẫn dắt công ty trong giai đoạn biến động của thị trường.

Nguồn: Bain & Company