Sự kiện

Kết nối với BSSC
CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ CUNG CẤP VỐN VAY ƯU ĐÃI CHO CÁ NHÂN MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN XE MÁY ĐIỆN” - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC
Sự kiện

Công bố Chương trình “HỖ TRỢ CUNG CẤP VỐN VAY ƯU ĐÃI CHO CÁ NHÂN MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN XE MÁY ĐIỆN”

Sáng ngày 1/2/2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC), Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức thành công lễ công bố chương trình hỗ trợ cung cấp vốn vay ưu đãi cho cá nhân mua sắm xe máy điện. Lễ công bố…

Chi tiết