Sự kiện

Kết nối với BSSC
LCD
Điểm tin

CÔNG BỐ SỰ KIỆN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC TẾ INNOEX 2023

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực ASEAN. Tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8 tại TP.HCM, InnoEx tận dụng sức mạnh của các chương trình thành công lâu đời như Diễn đàn dành cho các nhà lãnh…

Chi tiết