Phân tích

Kết nối với BSSC
Bao cao Xu huong nganh hang tieu dung
Phân tích

Bain & Company: Báo cáo tổng quan về ngành hàng tiêu dùng năm 2024

“Consumer Products Report 2024: Resetting the Growth Agenda” của Bain & Company chỉ ra rằng, sau khi giá cả tăng đã dẫn đến tăng trưởng doanh số toàn cầu ước tính gần 10% vào năm 2023, các công ty hàng tiêu dùng (CPGs) cần khẩn trương phục hồi ;tăng trưởng về khối lượng ở hầu hết các thị trường. Nội…

Chi tiết