Tuyển dụng

Kết nối với BSSC
6278bce0f1bb6000201ec649
Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên Quản lý dự án

I. Về BSSC Chúng tôi là đơn vị duy nhất của Việt Nam nhận Giải thưởng Doanh nghiệp xã hội ASEAN 2017 tại Philippines do Ban Thư ký ASEAN bình chọn, Giải thưởng Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp tốt nhất Việt Nam do Rice Bowl Startup Awards đề xuất năm 2017, là một trong những đơn vị hỗ trợ…

Chi tiết