Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP (BSSC)

Lầu 2, số 02-04 Alexandre de Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 5404 3555           Fax: 028 5404 1117
Website: www.bssc.vn   Email: info@bssc.vn.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam