Mạng lưới startup

BSSC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp trong nước và hỗ trợ cộng đồng quốc tế tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực
Công nghệ
Mô hình kinh doanh
Quy mô doanh nghiệp
Vòng gọi vốn

Đang hiển thị

Trang