Tài nguyên

Cập nhật các xu hướng mới, các phân tích số liệu, báo cáo về các hoạt động của BSSC và cộng động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

image-1

Startup Wheel Report 2022

Tổng hợp các con số nổi bật, các hoạt động và thành tựu mà chương trình tăng tốc khởi nghiệp Startup Wheel năm 2022 đã đạt được xuyên suốt hành trình 8 tháng đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và Quốc tế

Xem thêm → Tài liệu PDF
38041965_215159409148421_1794922439939981312_n

BSSC Wrap-up 2022 (Tiếng Việt)

Tổng hợp các con số nổi bật, các hoạt động và thành tựu mà chương trình tăng tốc khởi nghiệp Startup Wheel năm 2022 đã đạt được xuyên suốt hành trình 8 tháng đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và Quốc tế

Xem thêm → Tài liệu PDF
image-260

BSSC Wrap-up 2022 (Tiếng Anh)

Tổng hợp các con số nổi bật, các hoạt động và thành tựu mà chương trình tăng tốc khởi nghiệp Startup Wheel năm 2022 đã đạt được xuyên suốt hành trình 8 tháng đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và Quốc tế

Xem thêm → Tài liệu PDF
resource-bg

Kết nối với BSSC

Nhấn để liên hệ