Tin tức

Kết nối với BSSC
SVB collapse
Điểm tin

Sau sự kiện Silicon Valley Bank, điều gì được rút ra cho Startup Việt Nam 

Câu chuyện của Silicon Valley Bank cuối tuần trước đã gây chao đảo giới Startup toàn cầu, đặc biệt là những Startup bên kia bán cầu, Startup Việt Nam có thể không ảnh hưởng trực tiếp nhưng phía sau đó cần có những bài học được ghi nhận. Silicon Valley Bank (SVB) được thành lập vào năm 1983, SVB được…

Chi tiết