UVI

*Chủ dự án: Nguyễn Đức Huy Hưng.

Nhóm áp dụng tia cực tím vào đời sống để diệt khuẩn. Hiện tại nhóm đã tạo được 3 demo cho 3 dòng sản phẩm chính là GW-GO, GW-FLARE and GW-LATRINE. Các dòng sản phẩm đều là tự động hoá dùng cảm biến để tối ưu hoá hiệu năng và tiết kiệm, phân hoá riêng dành cho nhà vệ sinh /điện thoại.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.