featured image

Buổi chia sẻ của TS. Trần Mỹ An về xu hướng công nghệ (không dây, công nghệ cứng, AI,…) và các định hướng R&D sắp tới

Thông tin chi tiết về Chương trình:

– Thời gian: 10/1/2024 | 14:30PM – 17:30PM

– Địa điểm: Block 71 – 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

XÁC NHẬN THAM GIA TẠI ĐÂY