featured image

Khởi động chương trình ươm tạo cho Startup tại Không gian Khởi nghiệp Phú Nhuận 2023

Chương trình ươm tạo dành cho Doanh nghiệp Khởi nghiệp tại Không gian Khởi nghiệp Phú Nhuận là chương trình duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho các nhóm dự án/Doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên có tác động đến xã hội. Chương trình kéo dài 06 tháng, mỗi đợt lựa chọn 5 dự án để tham gia chương trình ươm tạo và hỗ trợ.

Các dự án tham dự nhận các Quyền lợi:

  • Hỗ trợ chỗ ngồi làm việc miễn phí trong 06 tháng
  • Mentoring 1:1 với chuyên gia xuyên suốt 06 tháng.
  • 06 tháng ươm tạo với nhiều hoạt động chuyên sâu tập trung vào phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh do BSSC vận hành chính.
  • Hỗ trợ tài chính: ưu tiên vay vốn từ nguồn Qũy Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi (0,7%/tháng)
  • Ưu tiên tham gia các hoạt động/Chương trình Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Thời hạn đăng ký: Gia hạn thời gian đăng ký đến ngày 10/07/2023

Lưu ý: Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dự án có nhiều tác động xã hội, có định hướng hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực:

  • Lĩnh vực giáo dục
  • Lĩnh vực y tế
  • Các dự án có tác động xã hội.