featured image

BSSC ký kết hợp tác cùng 11 trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc

Ngày 11/01/2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) đã ký kết hợp tác cùng 11 trường Đại học lớn tại Hàn Quốc nhằm gắn kết và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp hai quốc gia.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng – CEO BSSC ký kết thỏa thuận hợp tác cùng đại diện các trường Đại học

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác được thực hiện trong khuôn khổ của Diễn đàn Giáo dục Khởi nghiệp Hàn Quốc – Việt Nam 2024 (Korea-Vietnam Entrepreneurship Education Forum 2024) diễn ra tại Hà Nội.

Diễn đàn tập trung thảo luận về quản trị giáo dục trong môi trường đại học, chia sẻ và học hỏi về các mô hình vận hành và hỗ trợ, đồng thời mục tiêu là gắn kết hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học của Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời là nơi quan trọng để kết nối cộng đồng quản trị giáo dục và công nghệ giáo dục của hai quốc gia.

Cùng chờ đón những cập nhật mới nhất về hành trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của BSSC và các trường Đại học Hàn Quốc trong tương lai tại website: Bssc.vn