ĐĂNG KÝ SÀN GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP 2018

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam