Đăng ký dự thi cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Bánh xe Khởi nghiệp – Startup Wheel 2013

                                                            Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • dang ky starup wheel
    • Mẫu đăng ký tham gia (download tại đây);
    • Hình ảnh về ý tưởng/sản phẩm (nếu có)

Cách thức đăng ký

Bước 1: Hoàn tất Hồ sơ đăng ký 

Bước 2: Chọn 01 trong 02 hình thức sau:

–  Gửi Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email:  startupwheelvn@gmail.com

–  Hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, 

    Số 02 – 04, Alexandre de Rhodes, P. Bến Nghé, Q. 1.

About us
BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.
(Tiếng Việt) Ngôn ngữ: