TEUIDA Inc.

*Chủ dự án: Ji Woong Jang

Với tầm nhìn cung cấp giải pháp học tập một cách vui vẻ, hiệu quả và thông minh. TEIDA cung cấp nội dung video và dịch vụ đào tạo phát âm nhằm cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của người dùng bằng tiếng Hàn. TEUIDA đã ra mắt phiên bản beta vào ngày 24/5/2019 và huy động 35.000 người dùng với hơn 13.000 người dùng kích hoạt hàng tuần (WAU) vào 10/07/2019. TEIDA Inc sẽ cố gắng phát triển nền tảng học nhiều ngôn ngữ qua hệ thống video thú vị và dịch vụ đào tạo phát âm.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam