SmartR

*Chủ dự án: Nguyễn Đình Văn.

SMARTR (phát âm là Smarter) là nhà cung cấp giải pháp tiếng Anh và kỹ năng mềm dành cho các cá nhân và doanh nghiệp bằng mô hình Blended Learning. Với sự kết hợp với công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng hàng đầu, SmartR mang đến chương trình học mang tính cá nhân hóa, giúp học viên có cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng chỉ sau 1 khóa học.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam