SmartR

*Chủ dự án: Nguyễn Đình Văn.

SMARTR (phát âm là Smarter) là nhà cung cấp giải pháp tiếng Anh và kỹ năng mềm dành cho các cá nhân và doanh nghiệp bằng mô hình Blended Learning. Với sự kết hợp với công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng hàng đầu, SmartR mang đến chương trình học mang tính cá nhân hóa, giúp học viên có cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng chỉ sau 1 khóa học.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.