MK – Pain removal

*Chủ dự án: Byun MooYoung

 

Sản phẩm MK là hệ thống cung cấp chất lỏng rửa mới thay vì ‘một chai chất lỏng rửa.’ Có hai yếu tố. Một là máy để làm chất lỏng giặt, hai là hộp mực nạp lại. Hệ thống này loại bỏ chất thải nhựa và các công việc liên quan. Và chúng tôi thay đổi cấu trúc phân phối. Do đó, chúng tôi giảm chi phí và cải thiện chất lượng nước rửa. Chúng tôi sẽ mở rộng dòng sản phẩm như chất làm mát, dầu động cơ, vv Chúng tôi sẽ tung ra các sản phẩm sáng tạo trong ô tô sau khi thị trường liên tục.

 

 

 

 

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam