Medical Innovation Developer Co., Ltd.

*Chủ dự án: Changsu Park

Sản phẩm là thiết bị y tế dựa trên công nghệ AI để kiểm tra X-quang ngực tự động. Hiện nay, máy có thể phân tích và cho ra kết quả của ba loại trạng thái bệnh như Bình thường, Bất thường và Lao Phổi.

Sau khi chụp X-quang ngực, bệnh nhân sẽ nhận được kết quả trong vòng 7 giây và nếu họ mắc bệnh, máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam