KOVIE Partners

*Chủ dự án: Lee Jae Hyun

 

Nền tảng dịch vụ O2O để hỗ trợ các công ty Hàn Quốc đầu tư và ra mắt tại thị trường Việt Nam thông qua quan hệ đối tác và hợp tác với các công ty Việt Nam. Khách hàng có thể 30% ~ 80% các công ty Hàn Quốc với nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Dịch vụ được cung cấp là các gói tiếp nối doanh nghiệp, các gói tiếp thị và quảng cáo, giấy phép nhập khẩu, dịch thuật, hợp pháp hóa công ty tại địa phương, v.v.

 

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam