Kebab Torki

Kebab Torki là mô hình nhượng quyền thương hiệu cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh bánh mì Kebab. Sau 01 năm mở rộng nhượng quyền, Kebab Torki đã mở rộng hệ thống với hơn 30 cửa hàng, xe đẩy trên 7 tỉnh thành phía Nam; với mục tiêu là 50 cửa hàng trong năm 2017; Kebab Torki mong muốn đưa đến một thương hiệu Việt nhượng quyền tiến tới trên toàn quốc.

Một số hình ảnh của dự án:

66. Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế TORKI 3 66. Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế TORKI 4 66. Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế TORKI 5 66. Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế TORKI 6 66. Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế TORKI 7


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.