WOWTRACE

*Chủ dự án: Nguyễn Đức Phương Nam.

WOWTRACE là giải pháp truy xuất nguồn gốc trên nền tảng công nghệ blockchain, giúp các doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng bằng cách giảm tối đa sự sai lệch dữ liệu thông tin và tình trạng thực tế của hàng hóa trong suốt quá trình sản xuất và giao nhận.

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh: Nâng cao tính minh bạch và góp phần cho sự phát triển bền vững của Chuỗi cung ứng tại khu vực Châu Á.
Tầm nhìn: Trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Truy xuất nguồn gốc dựa trên các công nghệ: Blockchain, Trí tuệ nhân tạo, IoT và Điện toán đám mây.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.