WOWTRACE

*Chủ dự án: Nguyễn Đức Phương Nam.

WOWTRACE là giải pháp truy xuất nguồn gốc trên nền tảng công nghệ blockchain, giúp các doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng bằng cách giảm tối đa sự sai lệch dữ liệu thông tin và tình trạng thực tế của hàng hóa trong suốt quá trình sản xuất và giao nhận.

Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh: Nâng cao tính minh bạch và góp phần cho sự phát triển bền vững của Chuỗi cung ứng tại khu vực Châu Á.
Tầm nhìn: Trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Truy xuất nguồn gốc dựa trên các công nghệ: Blockchain, Trí tuệ nhân tạo, IoT và Điện toán đám mây.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam