White House – Dịch vụ dành cho gia đình

Chúng tôi hướng tới việc cung cấp dịch vụ nhà sạch chuyên nghiệp theo nguyên tắc Bút Chì bao gồm: 1. Gói cơ bản: Giúp việ…

Link funding

Giới thiệu dự án:

Dự án “White House – Dịch vụ dành cho gia đình” là dự án hướng tới việc xã hội hóa dịch vụ dọn dẹp trong gia đình.

Quá trình hình thành dự án:

Dự án được hình thành từ 02 ý tưởng: Nhu cầu của bản thân và tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho những người thu nhập thấp/ người nghèo bằng những hành động cụ thể.

Cập nhật tình hình dự án:

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Các giai đoạn huy động vốn

Chúng tôi dự kiến dự án có 4 giai đoạn huy động vốn:

Giai đoạn Nội dung Dự kiến
1 Chuẩn bị & xin giấy phép 7%
2 Giai đoạn thiết lập apps, web.. 38%
3 Đào tạo & Nhân lực; tổ chức hoạt động 20%
4 Giới thiệu và quảng bá sản phẩm 25%
5 Dự phòng, chi phí khác 10%


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.