Welcome to WHISE

 

Evently

 

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Tuần lễ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2020 (WHISE 2020)

WHISE 2020 là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp của TP. HCM, tập hợp và giới thiệu những mô hình thành công đến cộng đồng khởi nghiệp; kết nối các nguồn lực xã hội với sự hỗ trợ của Nhà nước và hợp tác quốc tế… để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tiến tới việc xây dựng Thành phố Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, bắt nhịp với khu vực và thế giới.

WHISE 2020 diễn ra gần 30 sự kiện dưới sự phối hợp tổ chức của gần 20 đơn vị trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và Khoa học Công nghệ TP. HCM. Trong đó, 19 sự kiện nổi bật thuộc khuôn khổ TECHFEST ĐÔNG NAM BỘ 2020 và NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM (AI4VN) sẽ là dấu ấn đậm nét của WHISE2020.