WeChoul

*Chủ dự án: Pichkimheang Leak

Nền tảng kỹ thuật số cung cấp dịch vụ cho thuê phương tiện đi lại tại nhiều địa điểm du lịch khác nhau, nhờ đó khách hàng có thể khám phá và đi lại dễ dàng linh hoạt hơn. Điều làm nên sự khác biệt của chúng tôi là cung cấp chính xác giá xe với rất nhiều sự lựa chọn khác nhau cho khách hàng, đồng thời dịch vụ giao hàng cũng là một điểm nổi bật của dự án này.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam