WAHSIS – Căn hộ Thông minh Cao cấp – Smart Luxury Apartment.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam