TRUNG TÂM ĐÀO TẠO WAE

WAE (We Are Engineers) là trung tâm đào tạo và cung cấp giải pháp ở 2 lĩnh vực Giáo dục và Giải pháp kĩ thuật. WAE hoạt động dựa trên nền tảng kiến thức (Knowledge) và thực hành (Practical) với phương châm “Thực hành là trên hết”. Chúng tôi không dạy lí thuyết “suông”, luôn luôn có đầy đủ thiết bị cho bạn thực hành và “nghịch” ngay tại lớp.

Chúng tôi mang đến cho bạn hai khóa học:

  • Khóa Arduino cơ bản
  • Khóa Arduino trong IoT

Một số hình ảnh tiêu biểu về dự án:

74. We are engineers - WAE 1

74. We are engineers - WAE 3

74. We are engineers - WAE 4

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam