Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP. HCM 2020 – WHISE 2020

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam