Mobiletoong co., Ltd.

TravelWallet là công ty Fintech (viết tắt của từ financial technology – công nghệ trong tài chính, fintech được sử dụng chung cho tất cả các công ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây và các phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng và đầu tư) được thành lập tại Hàn Quốc với mục tiêu thúc đẩy những thay đổi đổi mới về thị trường FX ( ngoại hối). TravelWallet hướng tới việc cung cấp tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho khách du lịch quốc tế với phí trao đổi thấp, bằng cách hợp tác với các ngân hàng truyền thống và các nhà đổi tiền ở nước ngoài. Tầm nhìn của Travel Wallet có thể suy ra từ tên gọi của nó, đó là một chiếc ví du lịch di động có thể được bổ sung hoặc thậm chí thay thế những chiếc ví du lịch cầm tay, đi cùng du khách đến châu Á và xa hơn nữa. Đội ngũ MOBILE TOONG bao gồm các cá nhân đặc biệt có chuyên môn về FX, công nghiệp tài chính và có những mạng lưới rộng khắp trong thị trường tài chính trong nước và quốc tế. Giảm thiểu phí trao đổi tiền tệ cao bằng cách giới thiệu một hệ thống giao dịch FX trên điện thoại di động mới. Giảm thiểu phí FX bằng cách kết hợp các giao dịch cá nhân quy mô nhỏ thành một giao dịch lớn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phát hành thẻ trả trước được liên kết với ứng dụng dành cho thiết bị di động để thanh toán ở nước ngoài.

logo_twal 1 2

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam