Thợ đánh xô

” Sân chơi về thợ ” Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, một nghề nghiệp vững chắc, một nơi chúng ta trao đổi, giao lưu, học h…

Link funding

Tổng quan dự án

Là một sản phẩm chính nằm trong nhóm 3 sản phẩm của nhóm gem thạch, dự án chính nằm trong nhóm 3 dự án của gem thạch, dự án thợ đánh xô, dự án đất mạng, dự án bidigem, tất cả đều khác, mới lạ, và có một tính đặc biệt là rất thực tế.

Xem trên web site : Cập nhật dự án trên website www.thodanhxo.com; www.thodanhxo.net

Cơ cấu sử dụng vốn

–   Giai đoạn đầu tư:
–   Đầu tư 20 %  cơ sở vật chất.
–   Nhân sự:  30%.
–   Truyền thông : 20 %
–   Vốn lưu động.  30%


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.