(English) Startup Chile 2019 – BSSC support finding projects to join.

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam