CÔNG NGHỆ SORA

SORA Tech là một startup công nghệ do founder Juan Dalisay Jr (người Philipines) đang phát triển bốn hệ thống dựa trên The Wealth of Nations nhằm tạo thành một tổng hệ thống kinh tế thay thế dựa trên giá trị thực (hàng hoá và dịch vụ) thay vì giá trị danh nghĩa (tiền). Top 10 cuộc thi Globe’s Future Makers 2017 tại Philippines.

Một số hình ảnh tiêu biểu về dự án:

Kết quả hình ảnh cho SORA Tech

Kết quả hình ảnh cho SORA Tech

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam