featured image

Shoppertainment 2024: Tương lai của tiêu dùng & Thương mại Châu Á – Thái Bình Dương

Báo cáo Shoppertainment 2024 là kết quả hợp tác giữa TikTokAccenture.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nội dung là nhân tố nòng cốt của hoạt động Shoppertainment, từ bước khám phá cho đến mua hàng. Nếu chỉ mở một cửa hàng trên nền tảng hướng đến nội dung và đưa ra mức giá cạnh tranh, thì như vậy vẫn chưa đủ. Các thương hiệu cần khai thác nội dung để phát triển bền vững.

tiktok-shoppertainment-2024-report

Tóm tắt nội dung:

Xét về các khía cạnh chú trọng nội dung, tối ưu hóa toàn bộ kênh và hệ sinh thái nhà sáng tạo, có ba sự thay đổi cơ bản đặt nền tảng để giúp các thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực Shoppertainment.

  • Thứ nhất, người tiêu dùng đang từ bỏ thói quen mua sắm ngẫu hứng với trọng tâm là mua hàng giảm giá, để tìm kiếm nội dung mô tả giá trị thực sự của sản phẩm.
  • Thứ hai, nhu cầu và kỳ vọng đối với nội dung ngày càng gia tăng nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ quy trình vừa lướt vừa mua hàng dễ dàng trên các nền tảng.
  • Thứ ba, sự trỗi dậy của các cộng đồng sáng tạo nội dung đã nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ mạng lưới hướng đến thương hiệu sang mạng lưới hướng đến cộng đồng.

Xem toàn bộ báo cáo Shoppertainment 2024 tại:

Nguồn: Tiktok