RAEMI Co.,Ltd.

  • Chủ dự án: Kang Ho Gil

Chúng tôi hiểu rõ bản chất của cà phê và nghiên cứu để ứng dụng cho làn da của con người chứ không đơn thuần chỉ là đồ uống thông thường như lâu nay. Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác kinh doanh, những người hy vọng sẽ phát triển thị trường này trên toàn cầu và tạo ra một thị trường mới cho cà phê.

 


Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam