Quỹ HSIF

Untitled-1

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF) được khởi xướng và sáng lập bởi Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ là những đơn vị đầu tiên hưởng ứng với vai trò góp vốn đầu tư cho Quỹ. Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo phấn đấu đạt qui mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 100 tỷ đồng.

Giai dap Quy Dau tu

Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (HSIF) được hình thành với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho TP. Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Nguồn vốn được hình thành từ các Nhà Đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn.

Có thể nói, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo là Quỹ đầu tư đầu tiên của Thành phố hướng đến các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới.

Quỹ cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các Trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh khởi xướng.

Untitled-2

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được hình thành những nguồn nào và dự kiến là bao nhiêu?

– Vốn điều lệ của HSIF được hình thành từ vốn góp của các doanh nghiệp, Ngân hàng, nhà đầu tư cá nhân, tài trợ, nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước… và các nguồn khác phù hợp với qui định của pháp luật. Vốn góp bằng tiền đồng Việt Nam.

– Vốn điều lệ của Quỹ dự kiến trong giai đoạn 1 (2016-2020) là 100 tỷ đồng. Trong đó, qui mô Quỹ tại thời điểm ra mắt vào tháng 5/2016 là 30 tỷ đồng với sự đóng góp của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank). Việc kêu gọi để thu hút các nguồn vốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thực hiện theo các mốc thời gian cụ thể nhằm đảm đảo số vốn đạt 100 tỷ tại thời điểm cuối năm 2020.

Đối tượng nào được tiếp cận nguồn Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh? Điều kiện như thế nào?

– Đối tượng đầu tư của Quỹ là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời phải có ít nhất 01 nhà sáng lập có tuổi đời dưới 35 tuổi.

– Quỹ có cơ chế ưu tiên đầu tư cho các dự án tốt, đã từng vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp do Hội LHTN Thành phố quản lý và điều hành.

HSIF sẽ đầu tư vào những doanh nghiệp trong lĩnh vực nào? Có ưu tiên gì hay không?

Định hướng chung, Quỹ đương nhiên ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và không giới hạn các lĩnh vực ngành nghề sẽ tham gia đầu tư. Quyết định đầu tư tùy thuộc vào đánh giá của Hội đồng quản lý Quỹ về tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới; Quỹ cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các Trường Đại học trên điạ bàn TP. Hồ Chí Minh khởi xướng.

Thời gian đầu tư của Quỹ vào các dự khởi nghiệp này là bao lâu? Quỹ có giới hạn về hạn mức đầu tư hay không?

Thời gian đầu tư cho một dự án trung bình từ 03 – 05 năm. Tùy theo đặc điểm về lĩnh vực, qui mô dự án, Hội đồng quản lý Quỹ sẽ quyết định thời gian đầu tư và thoái vốn cụ thể.

Về nguyên tắc, Quỹ không giới hạn về hạn mức đầu tư mà chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn của Quỹ cũng như cơ sở thẩm định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Vai trò của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) khi tham gia vào HSIF?

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) sẽ đóng vai trò là đơn vị đại diện, điều hành, trực tiếp tổ chức hoạt động tìm kiếm, phối hợp thẩm định, đánh giá và tạo cầu nối cho các mô hình, dự án khởi nghiệp trên địa bàn TPHCM có thể dễ dàng tiếp cận với nguồn Quỹ.

Bên cạnh đó, BSSC sẽ giữ nhiệm vụ giám sát hoạt động và đại diện phần vốn đầu tư của Quỹ của các doanh nghiệp, tìm kiếm chuyên gia, tổ chức các hoạt động tư vấn, cố vấn, đào tạo chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối như hội thảo, diễn đàn, sàn giao dịch để tạo cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm đầu tư cho các doanh nghiệp.

Đơn vị sáng lập, đơn vị điều hành và đơn vị thành viên tham gia góp vốn của Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh là ai?

– Đơn vị khởi xướng và sáng lập: Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

– Đơn vị đồng sáng lập: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

– Đơn vị điều hành: Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên Khởi nghiệp (BSSC)

– Đơn vị thành viên: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank)

Mỗi đơn vị tham gia đều có vai trò riêng dựa trên thế mạnh của từng đơn vị. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam Thành phố và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp đóng vai trò định hướng, tổ chức hoạt động, truyền thông. Các Ngân hàng đóng góp tài chính và kêu gọi thêm các nguồn lực để đảm bảo khả năng hoạt động và phát triển của Quỹ. Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đóng vai trò kêu gọi nguồn lực và đồng thời là đơn vị bảo trợ, chịu trách nhiệm chung về chuyên môn cho Quỹ.

Đăng ký

    Thông tin cá nhân
  • Thông tin dự án
  • Số lượng thành viên + nhân viên của doanh nghiệp
  • Mục địch liên hệ với HSIF
  •  

Đăng ký nhận tin

BSSC sẽ gửi đến bạn những thông tin và sự kiện mới nhất về khởi nghiệp tại Việt Nam

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam