POOMASY – Grow More Work Less

  • Chủ dự án: Kim Hyun-soo

POOMASY.com xây dựng hệ sinh thái lao động nông nghiệp lành mạnh và tự chủ từ năm 2015. Jobs Kim, người sáng lập và CEO, đã học MBA quốc tế tại Đại học Nông nghiệp Royal với nền tảng kỹ thuật cùng ba thế hệ gia đình gắn bó với nông nghiệp. Không chỉ tuyển dụng và đào tạo nông dân trẻ mà còn cả các nhóm dịch vụ CNTT & dịch vụ CNTT.

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam