NK F&C

*Chủ dự án: Ae Rim Son

Chúng tôi hiện đang chú trọng đầu tư vào sản xuất các sản phẩm thạch như Pectin, khoai nưa, carrageenan2, agar, gelatin. Thạch có chất lượng cao và dựa trên quy trình sản xuất đáng tin cậy, đa dạng. Quá trình này cho phép chúng tôi sản xuất ra thạch mang nhiều hương vị khác nhau, bao bì, kết cấu, mẫu mã đa dạng.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam