featured image

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (TECHFEST-WHISE 2023)

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (TECHFEST-WHISE 2023) là sự kiện lớn nhất trong năm về lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp của Thành phố, bao gồm chuỗi +40 sự kiện xuyên suốt trong tháng 10 và 11.2023. Trong đó, “Triển lãm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp” với Chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hội nhập quốc tế” diễn ra ngày 24 và 25.11.2023 là điểm nhấn khi đồng thời bùng nổ hàng loạt sự kiện nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp TP. HCM.

STARTUP ĐĂNG KÝ TRIỂN LÃM TẠI TECHFEST – WHISE 2023 ĐƯỢC HỖ TRỢ 100% CHI PHÍ (ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY)

HẠN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 15/11/2023

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐÂY