Bank

Ngân hàng có tỷ lệ vốn bao nhiêu là an toàn?

Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025” của Chính phủ có một mục tiêu quan trọng: Phấn đấu đến năm 2023 tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10 – 11%; đến năm 2025, đạt tối thiểu 11 – 12%. Và hiện tại CAR của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam đang cao hơn yêu cầu tối thiểu 8% đến gấp rưỡi. 

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của 9 tháng đầu năm của các ngân hàng thương mại, chỉ số CAR của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã đạt được mức 2 con số, điều đó cho thấy chỉ tiêu an toàn về vốn của các ngân hàng vẫn đang được đảm bảo. 

Có thể kể đến Techcombank 15,7%, HDBank với 15,3%, VIB đạt 12,4%, ACB và MSB cùng đạt 12,5%. Riêng TPBank có CAR tính theo Basel III (khắt khe hơn so với Basel II) đạt 12,25%…với mức tối thiểu của các ngân hàng được quy định là 8%.

Hệ số CAR cao có thể ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả sử dụng vốn của nhà băng, bởi thiên về chủ động phòng thủ cho an toàn vốn hơn là đẩy mạnh sử dụng vốn. Tuy nhiên, tại các ngân hàng có CAR cao ở thời điểm này lại cho thấy các chỉ số sinh lời vẫn ổn, thậm chí ở nhóm dẫn đầu.

 

Cụ thể VIB có lợi nhuận 7.800 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số ROE đạt tới 30%. Đối với Techcombank thì đạt lợi nhuận 20.800 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân 9 tháng qua và xếp thứ 2 trong hệ thống chỉ sau Vietcombank.   

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 5.926 tỷ đồng tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ tương đương tăng 35% và thực hiện được 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ACB, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 13.503 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ 2021 và đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm. Với kết quả kinh doanh tăng trưởng cao, ROE của ACB tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường, lên trên mức 27%

Khi CAR cao điều đó thể hiện mức độ bảo vệ tài sản của người gửi tiền càng cao, cũng như mức độ bảo vệ tài sản ngân hàng và lợi ích cổ đông. Giá trị này càng trở nên nổi bật và cần thiết, khi môi trường hoạt động và nền kinh tế bộc lộ những biến động tiềm ẩn rủi ro.