Naieel Technology

  • Chủ dự án: Jaewoo Kim

    Naieel Technology, một nền tảng kinh doanh Boron Nitride Nanotubes (BNNT) – nguyên liệu mới cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Công ty sản xuất được thành lập bởi các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) vào năm 2015. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất trong kinh doanh BNNT cũng như các ứng dụng của nó cho các thế hệ tiếp theo.

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam