MKbiotech

  • Chủ dự án: Min Kyu Kim

 

Phương tiện sản xuất, nuôi cấy trong ống nghiệm (6 loại)

  • Để xử lý và rửa tế bào trứng
  • Để bảo quản tạm thời tế bào trứng khi thực hiện OPU
  • Đối với sự trưởng thành trong ống nghiệm của noãn bào
  • Để rửa tinh dịch đông lạnh sau khi rã đông
  • Để thụ tinh trong ống nghiệm của tế bào trứng trưởng thành
  • Đối với nuôi cấy trong ống nghiệm của noãn bào được thụ tinh


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.