MEIDAY – Vacuum Kit for keep the pills

*Chủ dự án: Min suk Park

MEIDAY là dự án kinh doanh xã hội để cải thiện môi trường cho châu Á. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một mô hình chăm sóc y tế đổi mới và dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Vì vậy, hiện chúng tôi là công ty hợp tác với KOICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc) cho chương trình CTS để phát triển Vacuum-Kit – thiết bị bảo quản dược phẩm tránh xa độ ẩm và nhiệt độ bên ngoài. Thiết bị gồm hai phần: nắp đậy và máy Vacuum-Kit.


BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Thời gian: 8AM- 5:30PM

Đăng ký

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email khi có tin tức mới từ BSSC.