LinKorea – Du học Hàn Quốc.

*Chủ dự án: David Jeong

 

LinKorea được thành lập năm 2016, là một công ty chuyên về dịch vụ du học tại Hàn Quốc. Thông qua Hệ thống quản lý sinh viên, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh 1: 1 liên quan đến du học.

 

 

Công ty chúng tôi được đặt tại Hàn Quốc, chúng tôi có thể theo dõi và cung cấp các dịch vụ tiếp theo cho sinh viên: tư vấn tuyển sinh đại học, tư vấn việc làm, tìm part-time job, kết nối với cố vấn học tập người Hàn để đảm bảo sinh viên có thể tập trung học tập và sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành các “chuyên gia về Hàn Quốc”.

 

 

Hơn nữa, so với các công ty khác, LinKorea có mạng lưới hoạt động với các trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc rộng hơn, do đó khả năng sinh viên được tuyển sinh cũng cao hơn. Ngoài ra, công ty chúng tôi giúp sinh viên Việt Nam thoải mái đăng ký đại học mong muốn.

 

 

 Tầm nhìn và mục tiêu cuối cùng của LinKorea là cùng nhau tăng trưởng thông qua trao đổi nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam