Giới Thiệu Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Việt Nam 2018

 


CHI TIẾT SỰ KIỆN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
 

Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ 2018
Sinh viên tham gia chương trình này thì có lợi ích gì

Vietnam Young Leaders Forum 2017

Vietnam Young Leaders Forum 2016

Vietnam Young Leaders Forum 2015

Vietnam Young Leaders Forum 2014

Về chúng tôi
BSSC – là đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Tài chính; Cơ sở vật chất; Tư vấn chuyên gia; Đào tạo; Xúc tiến thương mại…
Ngôn ngữ: