F-JUNIRE – HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG QUA INTERNET

Dự án tạo ra một mô hình phòng cháy chữa cháy (PCCC) mới, giúp hiện đại hóa, đồng hành và “thay máu” cho ngành PCCC. Giúp cơ quan PCCC kiểm soát, đánh giá và làm chủ toàn bộ tình hình cháy trong khu vực kiểm soát cho từng địa phương.

link funding

MÔ TẢ DỰ ÁN

Dự án muốn tạo ra một hệ thống gồm các thành phần (thiết bị, phần mềm cho PC và app cho smartphone) giúp cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) có thể kiểm soát được toàn bộ từng ngôi nhà, từng vị trí công cộng. Việc làm này sẽ bỏ bớt khâu trung gian là con người và tự động hoàn toàn bằng hệ thống để khi xảy ra cháy nổ, PCCC sẽ tự động phát hiện, đánh giá được mức độ cháy và điều động lực lượng hợp lí đến hiện trường.

Sản phẩm đầu tiên được ra đời vào năm 2015 – là sản phẩm nghiên cứu cá nhân của trưởng dự án – vận dụng kiến thức hệ thống nhúng. Đến giữa năm 2017, nhóm được thành lập, tiến hành phân chia nhiệm vụ và update công nghệ lên 2 phiên bản; thay đổi cấu trúc kết nối để hoàn thiện và ứng dụng.

 

Đơn vị duy nhất hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam