Giới thiệu về Đại học Quebec tại Montreal (UQAM)

2.3 anh truong

Trường đã thành lập các thỏa thuận với hơn 300 tổ chức trên năm châu lục, trong 50 quốc gia, chưa kể đến rất nhiều các liên kết được tạo ra thông qua thành viên trong mạng lưới các trường đại học.

Mỗi năm, UQAM nhận được hơn 2.700 sinh viên đến từ các quốc gia bên ngoài Canada.

Trong năm 2008, UQAM tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp định đầu tiên với các trường đại học Brazil. Trong thời gian đó, các trường đại học này đã trở thành trung tâm học thuật về Brazil lớn nhất tại Canada.

Kể từ năm 2002, hàng trăm sinh viên tham dự khóa học hè UQAM (Pháp) ở Berlin, Molivos và Tuscany. 

UQAM cung cấp chương trình Quản trị Kinh doanh (EMBA), chương trình được giảng dạy theo 3 ngôn ngữ tại 13 quốc gia ở châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Năm 2011, trường Quản trị (ESG-UQAM) UQAM đã ký kết một thỏa thuận về Quản trị Kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

UQAM hỗ trợ nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế, trong đó có Viện d’Etudes Internationales de Montréal (tiếng Pháp), bao gồm 12 đơn vị nghiên cứu khác nhau.

UQAM đóng một vai trò tích cực trong việc phối hợp với Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, các chính phủ Quebec và Canada, Du lịch Montréal, Đại học George Washington và National Geographic tạo ra Trung tâm các điểm đến du lịch tuyệt vời trên thế giới,

Năm 2010-2012, Văn phòng Quan hệ quốc tế đã tham gia vào một loạt các nhiệm vụ và các sự kiện nhằm phát triển quan hệ đối tác quốc tế mới. Những nhiệm vụ này đã cung cấp cơ hội mới cho các hoạt động chung với các trường đại học của Burkina Faso, Senegal, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Bolivia, Brazil, Anh, Đức, Hy Lạp, Pháp, Bỉ và Nga.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: 320 Rue Sainte-Catherine Est, Montréal, QC H2X 1L7, Canada
  • Điện thoại:+1 514-987-3000


BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.