Giới thiệu về Đại học từ xa (TÉLUQ)


4.3 anh truong1
. Télé-université (TÉLUQ) là trường đại học mở giảng dạy bằng tiếng Pháp duy nhất ở Canada, được thành lập vào năm 1979. Trụ sở chính đặt tại Thành phố Québec, trường TÉLUQ là một đơn vị độc lập trong hệ thống Đại học Québec với nhiệm vụ cung cấp giáo dục từ xa cho dân số của tỉnh và thúc đẩy việc sử dụng giáo dục từ xa trong hệ thống Đại học Québec.

2.Vào tháng năm 2005, TÉLUQ đã trở thành một đơn vị tự trị bên trong Đại học Québec à Montréal, tổ chức thực hiện chế độ kép lớn nhất lớn nhất trong cộng đồng Pháp ngữ toàn cầu.

Trường có khoảng 30.000 khóa tuyển sinh trong năm học 2005-06; số lượng tuyển sinh tăng hàng năm kể từ khi bắt đầu. 365 khóa học được cung cấp trong 35 chương trình khác nhau. Trường hiện đang có một đội ngũ nhân viên khoảng 280, nhân viên hợp đồng và nhân viên hành chính.

3.ÉLUQ có bốn ngành đào tạo: kinh tế, khoa học nhân văn, khoa học công nghệ và giáo dục. Khoảng một phần ba của các khóa học được tổ chức trực tuyến Tất cả các khóa học mới sẽ được tổ chức trực tuyến.

4.TÉLUQ có một cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ, được liên kết với mạng lưới nghiên cứu băng thông rộng ở các tỉnh và có thông tin cho mỗi khóa học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Địa chỉ: 455 Rue du Parvis, Québec, QC G1K 9H6, Canada
  • Điện thoại:+1 888-843-4333


BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.