ESG UQAM

1.2 banner

Với số lượng tuyển sinh hàng năm trên 14.000 sinh viên, trường đào tạo quản lý Université du Québec à Montréal (ESG UQAM) được xem là một trong những trường đào tạo quản trị kinh doanh tốt nhất với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất tại Quebec – Canada và trên toàn thế giới. Là một tổ chức giáo dục với tầm nhìn ra thế giới, ESG UQAM cung cấp cho sinh viên, cán bộ giảng viên và nhân viên một môi trường học tập hứng thú, hướng về các giá trị quản lý xã hội cũng như sự phát triển bền vững.

ESG là một trường quản lý quốc tế chủ yếu giảng dạy bằng ngôn ngữ Pháp, nổi tiếng với chất lượng giảng dạy dựa trên thực tiễn, phạm vi nghiên cứu, khả năng tiếp cận với các giảng viên, tương tác với các tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

ESG đã xây dựng được uy tín về khả năng cải tiến vượt bậc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, dựa trên việc giảng dạy và nghiên cứu tích hợp trong 13 lĩnh vực chuyên môn. Tất cả những lĩnh vực này tập trung vào các vấn đề

Uy tín

  • Theo EFMD, ESG UQAM là một trong số 130 trường kinh doanh hàng đầu quốc tế. Theo SMBG, ESG UQAM là một trong 4 trường kinh doanh tốt nhất ở Canada. Theo L’Expansion, ESG UQAM là một trong top 10 trường đào tạo thạc sĩ theo phương pháp  sáng tạo nhất trên toàn thế giới.
  • ESG hợp tác với hơn 100 đối tác trường đại học quốc tế và cung cấp khoảng 100 điểm đến khác nhau để trao đổi sinh viên của mình
  • Theo tạp chí kinh doanh Perspektywy, chương trình đào tạo thạc sĩ do ESG UQAM và Trường Kinh tế Warsaw là chương trình tốt thứ hai ở Ba Lan vào năm 2012.
  • Trong năm 2009, Hội đồng Viện Hàn lâm Canada xếp hạng ESG UQAM ở vị trí số một Canada về tỷ lệ các bài viết hợp tác nghiên cứu do các cán bộ giảng viên và vị trí thứ bảy Canada về tỷ lệ bài viết nghiên cứu được công bố với cộng tác viên quốc tế.

Thông tin liên hệ


BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.