Điều kiện vay vốn dành cho tập thể

Định nghĩa: Dự án tập thể là dự án được thực hiện bởi tối thiểu 02 người (dự án tập thể có nhiều hơn 02 thành viên sẽ phải cử ra 02 thành viên đại diện đứng tên trong hợp đồng vay vốn), hoạt động kinh doanh theo mô hình cá thể – hộ gia đình và thỏa mãn đồng thời các điều kiện tiên quyết dưới đây:

  • Có ít nhất 01 thành viên có độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.
  • Có ít nhất 01 thành viên cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (có hộ khẩu hoặc KT3);
  • Cả 02 thành viên vay vốn có đầy đủ tư cách công dân, đủ năng lực hành vi dân sự;
  • dự án kinh doanh đang hoạt động;
  • Lĩnh vực kinh doanh và đầu tư không bị pháp luật cấm;
  • Mục đích sử dụng vốn vay hợp lý và hợp pháp.

[su_tabs] [su_tab title=”Đối tượng và yêu cầu”]

1. Đối tượng và điều kiện vay vốn:

Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phục vụ cho tập thể thanh niên (gồm nhiều thanh niên) có nhu cầu cùng vay vốn cho một dự án chung:

–   Có dự án sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho thanh niên địa phương.

–   Nhóm thanh niên trong các nhóm dịch vụ cộng đồng;

       Nhóm thanh niên có ý tưởng hình thành các hợp tác xã thanh niên;

Nhóm thanh niên phải có đủ các điều kiện tiên quyết sau đây thì mới có thể thực hiện các thủ tục vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh Niên Khởi nghiệp:

       Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

       khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết;

       dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả;

       Các thành viên từ 18 tuổi đến 35 tuổi, không cùng gia đình.

       Cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (có hộ khẩu hoặc KT3)

       Tối thiểu 2/3 tổng số thành viên trực tiếp tham gia vào kinh doanh.

       Không thuộc các đối tượng đã được sử dụng các nguồn Quỹ do Đoàn – Hội giới thiệu hoặc ủy thác

–    Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

[/su_tab] [su_tab title=”Thủ tục, hồ sơ”]

2. Thủ tục, hồ sơ vay vốn: 

Để được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, tập thể vay vốn phải đảm bảo những nội dung sau:

Checklist

       Đơn đề nghị vay vốn (có xác nhận của địa phương cư trú; Hội LHTN Việt Nam Phường/Xã và Hội LHTN Việt Nam Quận/Huyện) 1. Don de nghi vay von

       Dự án kinh doanh tập thể. 2. Du an vay von (tap the) (xem Huong dan dien ho so vay von)

       Đơn yêu cầu bảo lãnh 3. Giay bao lanh tin chap (tap the)

       Bản sao có công chứng Giấy phép kinh doanh/Giấy phép thành lập doanh nghiệp

       Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu dự án thực hiện ở mặt bằng sẵn có)

       Bản sao có công chứng Hợp đồng thuê mặt bằng/đất canh tác (nếu dự án thực hiện ở địa điểm thuê mướn)

       Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của từng thành viên trong tập thể vay vốn.

       Bản sao có công chứng CMND + Hộ khẩu của người bảo lãnh vay vốn.

       Giấy tờ khác (có liên quan)

[/su_tab] [su_tab title=”Quy trình vay vốn”]

3. Quy trình vay vốn:

       Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ vay vốn (nêu trên), Chủ dự án nộp bộ hồ sơ cho Ủy ban Hội LHTN Phường/Xã để xác nhận tính hợp lệ vào Đơn đề nghị vay vốn.

Cac buoc thuc hien       Khi nhận được hồ sơ của chủ dự án, Ủy Ban Hội LHTN Phường/Xã có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nhân thân, địa điểm thực hiện dự án…) và gửi Hồ sơ đã xác nhận lên Ủy Ban Hội LHTN Quận/Huyện.

       Ủy ban Hội LHTN Quận/Huyện có trách nhiệm khảo sát và xác nhận tính khả thi của dự án. Sau khi xác nhận tính khả thi của dự án vào Đơn đề nghị vay vốn, Ủy ban Hội LHTN Quận/Huyện gửi Hồ sơ đã xác nhận lên Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp.

       Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Phường/xã và Quận/Huyện cùng trực tiếp tiến hành thẩm định tính khả thi của dự án. Sau khi thẩm định, Trung tâm sẽ xem xét, quyết định việc ký hợp đồng và phát vay cho dự án.

[/su_tab] [su_tab title=”Đối tượng và yêu cầu”]
[/su_tab]
[/su_tabs]


BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.

Get in touch

Hotline: 028 5404 3555

Email: [email protected]

Worktime: 8AM- 5:30PM

Subscribe

We will notify you via email when there is news from BSSC.