Chuỗi cửa hàng và franchise tại Việt Nam

Những tiện lợi của chuỗi cửa hàng Chuỗi cửa hàng là một mô hình kinh doanh ai cũng thích vì nhiều lợi thế hấp dẫn. Trước hết chuỗi cửa hàng giúp thương hiệu định hình trong lòng người tiêu dùng vì tính tiện lợi. Đi đâu cũng gặp được thương hiệu này và dùng được sản phẩm với cùng một chất lượng chung. Kế đó chuỗi cửa hàng khiến người tiêu dùng tin vào uy tín thương hiệu khi chứng…

Read More

Kinh doanh theo chuỗi: Đường rộng khó đi

Đối với mô hình chuỗi, phải đáp ứng được 3 yếu tố: thương hiệu độc đáo, quy mô lớn và phương pháp quản lý tốt. Những khó khăn cũng bắt nguồn từ những yếu tố này. Tập đoàn TDMobile (thuộc Toyota, Nhật) là thương hiệu kinh doanh theo chuỗi bán lẻ di động lớn nhất Nhật với hơn 300 siêu thị tại Nhật. Ông Koji Ikami, Giám đốc Điều hành của TDMobile, cho rằng tiềm năng để mở rộng mô…

Read More


BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.