Sự kiện quan trọng

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN DIỄN ĐÀN LÃNH ĐẠO TRẺ VIỆT NAM 2014

Bạn là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình? Bạn muốn góp sức mình vào sự thành công của một sự kiện lớn nhất 2014 dành cho các nhà lãnh đạo trẻ? Bạn mong muốn được rèn giũa trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp? Bạn muồn lắng nghe những thành công, thất bại từ các nhà lãnh đạo; đổi mới tư duy, tìm ra những điểm sáng trong vai trò lãnh đạo? Bạn muốn kết nối, tương…

Read More

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỸ HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP 2009-2014

Thực hiện Thông báo số 67/TB-BTK, ngày 1/10/2014 của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2009 – 2014, nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện đồng thời khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc quản lý vốn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ…

Read More


BSSC is the only organization in Vietnam offering specialized support services to young start-ups. We offer help with finance, material facilities, consultation, training, trade promotion and other services.